วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

DOU มหาวิทยาลัย พระพุทธศาสนา


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (Buddhist Studies)
ทุกภาคเรียนที่ * พระภิกษุ สามเณร และแม่ชี เรียนฟรี ดูรายบละเอียดเพิ่มคลิก dou.us